วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

3rd MC Run 2019 : Homecoming ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95